Tiráž

Děkuji Petru Koubovi, Lence Matouškové, Hugovi Podlipskému, Janu Pražákovi, Jakubu Trojákovi a Ivanu Wernischovi za nezištnou pomoc při realizaci knihy a webových stránek.

Václav Böhmsche

Pětidenní komedie městská

http://pkm.bohmsche.cz
Vydáno vlastním nákladem, Praha 2010
Obálka a grafická úprava knihy: Jakub Troják
Design a realizace webu: Jan Pražák
ISBN 978-80-254-7739-7

Tištěná verze knihy
Pětidenní komedie městská - tištěná verze