Milý čtenáři,

na konci textu se nachází seznam všech vedlejších vyskytujících se postav. Prokliknutím se načte povídka, která se odehrává ve stejných hodinách ve stejném městě a v níž se původní vedlejší postava stane tou hlavní a na jejímž konci se nachází seznam všech vedlejších vyskytujících se postav…

Prouze, Emil

1. den Dělník Prouze z domu vyrazil zbrzka v dopoledni deštivém, třebaže volno půldenní měl a do fabriky nemusel, protože chtěl se pozeptati vetešníka Nováka, který až na druhém konci města bydlel, zdali by prodati mu mohl komodu, která třebaže starožitná byla, v jejich domku maličkém jen překážela, a směřoval do Dolního Města a liboval si, představoval, jak za nábytek peníze vybere, představoval si, jak s vetešníkem cenu vysokou usmlouvá, jak za tuto leckterý týden lépe žíti budou.

Pokračovat ve čtení tohoto příběhu »

Tištěná verze knihy
Pětidenní komedie městská - tištěná verze