Milý čtenáři,

na konci textu se nachází seznam všech vedlejších vyskytujících se postav. Prokliknutím se načte povídka, která se odehrává ve stejných hodinách ve stejném městě a v níž se původní vedlejší postava stane tou hlavní a na jejímž konci se nachází seznam všech vedlejších vyskytujících se postav…

Rothová, Miriam

1. den Mimi Rothová, děvče továrníkova jména, seděla v pokojíku uzamknuta, modřinu pod okem si otírala, ba i kůži víčka krví odspodu zalitou, občas se ke dveřím ohlédla. Cvakla klika jejího pokojíku a uvnitř stanula madam Sperterová rozkročena s výrazem nevlídným, kázala Mimi Rothové: „Ty, je práce pro tebe připravená, bohatý přišel a mladou kůži mezinožní si touží osahati a ty ji poskytnouti můžeš. Práce, kterou zastaneš, zastaneš společně s Leonkem, jenž již o věci ví. Massner chce a hleď se k němu podle jeho přání zvrhlých chovat, připravený je v pokoji se zelenými záclonkami, tam se i s Leonkem sejděte.“ Dveřmi za sebou práskla, a že podlaha byla prkenná a náraz přenášela, chvěly se umělohmotné květy ve váze na prádelníku. Ruce hubené se její třásly, do pokoje se zelenými záclonkami se donutila jíti a tam, sedě za stolem s rohy okovanými, čekal kožišník Massner. Když ji zpozoroval, ukázal na Leonka v rohu mladíka s povolenými lícními svaly stojícího a řekl, že dostatečně zaplatil za dvě těla, tedy je chce, a Mimi Rothová se svlékla a nechala se osahávat mužem, jemuž na krku chlupy rostly našedlé, a stejně jako Leonek nechala se osahávat mužem uspokojujícím se a Mimi, přestože se Massner komicky choval, bála se, jí v břiše svíralo a vždy, když se stydkých dotkl pysků, stahla tvář a zatla břišní svaly, který když stříkl sémě svoje na podlahu, řekl, že hle, jak netrpělivě cáknul, jelikož rozkoš množství nedospělých jenom sčítá.

Pokračovat ve čtení tohoto příběhu »

Tištěná verze knihy
Pětidenní komedie městská - tištěná verze