Milý čtenáři,

na konci textu se nachází seznam všech vedlejších vyskytujících se postav. Prokliknutím se načte povídka, která se odehrává ve stejných hodinách ve stejném městě a v níž se původní vedlejší postava stane tou hlavní a na jejímž konci se nachází seznam všech vedlejších vyskytujících se postav…

Turek, Šimon

1. den Třebaže ráno pršelo, vydal se písař Turek do sirotčince, jenž býval před válkou špitálem vojenským, s pokojíky mnohými maličkými, k němu alejí přicházel a z rozlehlé budovy jakousi velkolepost vnímal. A zadní dveře jednoho z traktů zabouchl za sebou a prach se z horního jejich okraje snesl, neboť vchod dlouho používán nebyl. A klíčem si v kapse pohrával, který mu vlastní sestra svěřila Jůlie.

A Turek, jenž jako písař zaměstnán byl, nenašel svou sestru, proto postával před celou, již jí vyhradili, proto postával před dveřmi bíle natřenými a čekaje kouřil. Hleděl však klepat z okna, neboť chodba vytřená byla a jemu přišlo nepřípadné lehkomyslně ji popelem špinit, také byl líný poslouchat řeči případného stěžujícího si, a protože venku pořád pršelo a okno, z něhož klepal, do parku špitálského vedlo, díval se do korun stromů okrasných, jimž listí šumělo, a vcelku ni se nudil. Pak sirotek Radek vyšel z dalších dveří.

Pokračovat ve čtení tohoto příběhu »

Tištěná verze knihy
Pětidenní komedie městská - tištěná verze