Milý čtenáři,

na konci textu se nachází seznam všech vedlejších vyskytujících se postav. Prokliknutím se načte povídka, která se odehrává ve stejných hodinách ve stejném městě a v níž se původní vedlejší postava stane tou hlavní a na jejímž konci se nachází seznam všech vedlejších vyskytujících se postav…

Kopáčová, Petra

1. den Vracela se z krámu Norberta Háje a mokré byly její vlasy od ranního deště, v tašce nesla nakoupeno pro sebe i pro svou matku ovdovělou, aby do chladničky měli i ku obědu. Na mostě se zastavila, a protože ji řezalo ucho taškové, mnula sobě dlaň. Otočila se ještě, ještě obrátila se k Dolnímu Městu, tašku zdvihla, kde lahve mléka nejtěžší byly, o sebe cinkající.

A v ulici Ke Břehu zastavili ji chuďas Janáček a s ním i popelář Jarda Chiller, oba prosili ji o almužnu pokukující po nákupní její tašce, pohledy uhýbali před jejím. Raději drobné vydala jim, aby nepříjemnostem, jakož i hovorům hulvátským předešla. A ohlédla se za nimi, kterak počítají, sledovala a přepočetla si, kolik že jim darovala v duchu, a obnos větší byl, než jejž by oželela, kdyby čas v kapse měla hledat, zkusmo osahávat hrany mincí, méně hodnotné vybírati.

Pokračovat ve čtení tohoto příběhu »

Tištěná verze knihy
Pětidenní komedie městská - tištěná verze