Milý čtenáři,

na konci textu se nachází seznam všech vedlejších vyskytujících se postav. Prokliknutím se načte povídka, která se odehrává ve stejných hodinách ve stejném městě a v níž se původní vedlejší postava stane tou hlavní a na jejímž konci se nachází seznam všech vedlejších vyskytujících se postav…

Bořilová, Věra

1. den Zrovna si do dírek ušních náušnice vepínala, hnědé vlasy za ušima začesané majíc, když bratr její, Marek Bořil, chlapec nedospělý, jenž potichu přišel po špičkách téměř, vylekal ji, až jedna z náušnic z prstů vyklouzla jí, do škvíry zapadla mezi prkny.

Hotovila se mu hlasitě vynadati, ale tento gesty naznačoval, ať potichu je a jej ať následuje, a vyhákla tedy z lalůčku ušního lichou náušnici a kývla, nakráčela za ním do kuchyně, kde zastihli sestru Jozefínu, nájemnici, již jejich otec ku přilepšení k dělnickému platu přijal, a nájemnici Jozefínu přistihli, jak pivo upíjí jejich otci a pije jej přímo z lahve, a tu jekl Marek na takovou, co sebou trhla, jakmile za sebou hlas uslyšela, a pivo lahvové v ruce držela a urychleně naivně je za zády komicky poněkud skryla.

Pokračovat ve čtení tohoto příběhu »

Tištěná verze knihy
Pětidenní komedie městská - tištěná verze